I all planering utgår vi från fortsatt akutsjukvård på Ryhov, Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus, försäkrar regiondirektör Agneta Jansmyr och tillägger:

Vi klarar oss inte utan våra akutsjukhus. Alla tre är viktiga.

På Höglandssjukhuset har personalen i flera år återkommande uttryckt oro för en ökad koncentration av länets akutvård till Jönköping och framtida nedmontering av verksamheten på klinikerna i Eksjö och Nässjö. Så sent som i fredags vände sig läkare på sjukhuset till regionledningen för att göra den uppmärksam på den besvärliga arbetssituationen på mottagningar och avdelningar på såväl kort som lång sikt.

Jag förstår oron inför sommaren och tycker det är bra att man reagerar, säger Agneta Jansmyr.

Det är ont om vikarier i vården i hela landet. Nyutbildade sjuksköterskor och undersköterskor får omgående jobb. Det innebär att det är en utmaning inte bara för vår region, utan samtliga regioner och landsting att lösa bemanningen under årets semesterperioder.

Våra personalansvariga och chefer på olika nivåer i verksamheten har lagt ner mycket tid och kraft på att hitta tillräckligt med vikarier. Ännu är vi inte färdiga med det arbetet. Det jobbas hårt på olika håll för att det ska bli så bra som möjligt.

I regionens hjärta - kansliet i Jönköping - finns ingen dold agenda bland de höga tjänstemännen. Huvudspåret för medarbetarna är att se till att samtliga tre akutsjukhus bereds möjlighet att utvecklas. Något som är av stort värde för bland andra länets multisjuka äldre med återkommande behov av akutsjukvård på nära håll.

Personalförsörjningen är en viktig framtidsfråga för våra tre akutsjukhus. Fler utbildningsplatser behövs och det försöker vi hela tiden att hitta lösningar för. Samtidigt tror jag mycket på det lokala ledarskapet som ett viktigt inslag för att slå vakt om befintlig personal och att locka till sig nya medarbetare. Det tror jag kan bli betydelsefullt för oss. Senaste medarbetarskap- och säkerhetsenkäten visar att många anställda ser positivt på ledarskapet hos sin närmaste chef, säger Agneta Jansmyr.

LÄS MER:

LÄS MER:

LÄS MER: