Till Sjöängen hade Lennart Hagelberg tagit sig med sin fru Ingrid.

Vi brukar inte komma hit men vi bor i närheten av Eksjö och känner de som sjunger i vårkören. Det är trevligt att så många har tagit sig hit, sa han.

De så populära ryttarspelen inleddes av vintergänget som länge tycktes ha ett övertag på vårgreven och dennes ryttare.

För mig är det en självklarhet att fira in våren och jag hoppas att vårgreven vinner, sa Lennart Hagelberg.

Efter många om och men vann våren slaget, och föste bort vintern för ett tag åtminstone.

Ryttarspelen är mycket speciella för Eksjö, en samlingsplats för människor, och jag känner inte till att det finns ryttarspel någon annanstans, menar Ingrid Hagelberg.

Till Sjöängen hade också Agnes och Molly Evegren samt Judith Lindholm hittat. De tre höll på våren och skulle själva vilja delta i ryttarspelen i framtiden.

Många känner de som rider och det här händer ju bara en gång per år och därför tror jag att så många kommer hit, sa Agnes Evegren.

Ja, ibland på dagarna men inte på morgonen, tyckte Molly.

Fredrik Nilsson, ordförande i Fiesta, avslutade sitt vårtal med att prata om hur falska artiklar sprids på exempelvis Facebook. Varpå han nämnde att det påminner om 1930-talets Tyskland att sprida falsk information.

Konferencier var Eibert Einarsson, Hemvärnets Musikkår bjöd på musik och Ryttarkören på sång.