Bränder som de på Beckhemsvägen blir en påminnelse till allmänheten om hur man ska bete sig när elden är lös i ett flerfamiljshus. Räddningschef Bertil Fång berömmer de boende för att ha agerat helt rätt och han upprepar de instruktioner som alltid är aktuella:

– Den som inte befinner sig där det brinner ska stanna i sin lägenhet. Att ge sig ut i trapphuset är helt fel. Det finns exempel från andra håll i landet där det fått tragiska konsekvenser. Man har inte en chans, så stanna i bostaden, säger han.

Att gå ut på den egna balkongen är helt okej. Vid tisdagens brand på Beckhemsvägen använde räddningstjänsten sin maskinstege för att åka upp och informera hyresgäster den vägen. Att plocka ner människor i liften görs bara om det är nödvändigt.

Bertil Fång påminner om att en helt vanlig lägenhetsdörr står emot brand i 30 minuter.

– Hålls trapphusen rena från brännbart material är det högst osannolikt att branden kan sprida sig via trapphuset till andra lägenheter. Spridningsrisken finns i stället via fönster, att hettan gör att rutorna spricker.

Han tillbakavisar den kritik som funnits om undermåligt brandskydd i fastigheterna.

– Det stämmer inte. Brandskyddet är bra och det är stenhus vilket också är en fördel ur brandsäkerhetssynpunkt.

Det är inte ovanligt att människor blir otåliga och vill veta vad som händer. Räddningschefen påpekar att information ges först efter livräddande insatser och eventuell evakuering. Att behålla lugnet och invänta besked är det bästa, säger han.

När det brann på Beckhemsvägen gjordes två genomsökningar i fastigheterna. Första bilen var på plats redan efter fyra minuter.

– Det är tack vare att vi får förlarm. Det larmet säger egentligen bara att vi ska ta oss till bilen, där får vi mer information. Det behöver inte alltid resultera i ett larm, men står det brandlarm är det klart att vi åker.

Så något om hur man agerar om exempelvis TV:n börjar brinna.

– Försök att släcka branden. Går inte det, stäng dörren till rummet och ta dig ut så snabbt som möjligt, råder Bertil Fång.