Niorna som gick ut Furulidskolan i våras har i mycket hög utsträckning klarat målen för gymnasiet. De flesta elever kan komma in på det program som de har önskat.

– Vi har en väldigt hög måluppfyllelse och många av våra elever har uppnått det som krävs för att gå de nationella programmen, säger Kalle Rosén, rektor på Furulidskolan som har elever från årskurs 6-9.

För att bli behörig till gymnasiet behöver eleven ha godkänt i svenska, engelska, matematik samt ytterligare minst fem ämnen.

När nyanlända elever inkluderas i statistiken har 95 procent av eleverna uppnått gymnasiekraven.

– Det är extremt högt, säger Kalle Rosén.

Som nyanlända räknas personer som har varit mindre än fyra år i Sverige. De har av förklarliga skäl haft mindre tid att tillgodoräkna sig de kunskaper som krävs i den svenska skolan. Nyanlända elever kan få dispens för att läsa engelska ett extra år på gymnasiet.

Det finns goda möjligheter även för elever som inte har uppnått målen att läsa vidare.

– Gymnasiet har bra ingångar, det finns många alternativ. Det finns program där man arbeta in något betyg som saknas och sedan gå in senare på ett nationellt program. Det finns även program för elever som först och främst söker sig till ett yrke.

Inte högst betyg

Betygspoäng räknas i ett meritvärde och statistiken visar att Furulidskolan ligger på en fortsatt hög nivå.

– Meritvärdet ligger på 212, något högre än föregående år.

Överlag klarade eleverna att nå godkända resultat, men det var färre elever som fick de allra högsta betygen.

– Många av våra elever har främst jobbat för att uppnå målen. Däremot var det kanske mer dämpat för de riktigt höga betygen, säger Kalle Rosén.