Som tidningen tidigare har berättat

Underskottet måste minska 2017 och 2018. Sektorerna har sett över vilka åtgärder som kan göras för att hålla sin budget och för att effektivisera verksamheterna.

Tankeprocesserna har satts igång ute i verksamheterna. Utifrån det uttalar vi oss i kommunstyrelsen att nämnderna ska jobba vidare i detta och vi följer det varje månad, säger kommunstyrelsen ordförande Annelie Hägg (C).

När det gäller samhällsbyggnadssektorn har man förbättrat sin prognos med 1,6 miljoner från föregående månad. Orsakerna uppges bland annat vara att intäkterna inom plan- och byggverksamheten samt ökade skogsintäkter.

Sociala sektorn står för den största delen

Kostnaderna hos barn- och ungdomssektorn kan tillfälligt sänkas i samband med personalförändringar. En av åtgärderna är att omfördela resurserna från Översyn av statsbidragen är också en av åtgärderna man gör.

Tillväxt- och utvecklingssektorns prognos har förbättrats med 1,4 miljoner kronor från föregående månad. Utvecklingspotten som sektorn har utnyttjas inte fullt ut och därför kommer ett antal budgeterade insatser inte att genomföras.

Prognosen för kommunledningskontoret har förbättrats med 0,6 miljoner kronor. Att inte besätta en integrationstjänst är en av åtgärderna som är möjliga.

Det här var några av åtgärderna som sektorerna har tagit fram. De kommer däremot inte att räcka för att budgeten ska få balans 2017.

Det man har plockat fram kan vara små åtgärder. Vår önskan har varit att få igång den här dialogen och resonemanget. I vår uppmaning innebär det att man ska tänka till på allting man gör. Man måste värdera allt man gör, säger Hägg.

På kommunfullmäktige den 20 juni kommer budgetförslag att diskuteras.

I augusti börjar budgetarbetet för 2018-2020. I år har vi börjat tidigare med de här förberedelserna för att möjliggöra ett bättre utgångsläge för 2018, säger Annelie Hägg.

LÄS MER: Besparingar att vänta