Området som är aktuellt för utbyggnad av bredband just nu är Asby udde, en del av Svenningeby och delar av Pinnudden.

– Vi ser positivt på bredbandsutbyggnad i kommunen och var eniga i den frågan kommunstyrelsen, säger kommunalråd Anna-Lena Svensson (S).

I området finns drygt 100 hushåll med permanentboende och ytterligare 521 olika adressplatser. I den bedömning som kommunens bredbandshandläggare har gjort finns cirka 300 möjliga bredbandsanslutningar i det aktuella området.

Intresset från Vökby Bredband ab för bredbandsutbyggnad i området sammanfaller med kommunens IT-infrastrukturplan.

– Det är otroligt viktigt med bredband i hela Ydre kommun, men att få till det på alla platser på landsbygden är en verklig utmaning, säger Anna-Lena Svensson.

Förslaget som kommunstyrelsen klubbade igenom innebär bland annat att kommunen reserverar ett belopp om 4,2 miljoner kronor. Pengarna ska utgöra en maximal ersättning för nätet när det, senast efter fem år från färdigställandet, ska överlåtas till kommunen.