De ansvariga för projektet Ung drive blev verkligen överraskade när de noterade att inte mindre än 35 ungdomar sökt för att starta eget företag i sommar.

– Fantastiskt roligt att så många unga vill starta företag, säger tillväxt- och utvecklingsnämndens ordförande, Maria Havskog (C).

Men samtidigt innebär det en ekonomisk utmaning för kommunen som tillsammans med Region Jönköping finansierar projektet. I inledningsskedet hade kommunen finansiering för endast fyra platser.

Men nu kan nämnden meddela att det blir totalt 13 platser som kommer att erbjudas där alltså kommunen och regionen delar på kostnaden..

– Vi gjorde en prioritering här och roddat om inom vår ordinarie budget för att fler ska kunna genomföra projektet, säger Havskog.