På kommunfullmäktige nästa vecka är ett av ärendena taxejusteringarna inom Eksjö energi. John Peterson, vd på Eksjö energi, förklarar bakgrunden till de höjda taxorna.

– Det kommer göras prisjusteringar framåt och det är främst på elnät och vatten och avlopp. Det är av liknande skäl som vi gör de här höjningarna, då vi har gamla ledningsnät. Just nu har vi en omsättningshastighet på ledningsnäten på runt 260 år, när det bör vara en omsättningstid på 70–80 år, säger John och fortsätter:

– Vi har reinvesterat för lite i våra ledningsnät och nu ökar vi ambitionerna på VA och elnätssidan.

Projekt reservvattentäkt

Förslaget från Eksjö energi och Eksjö elnät är att höja elnätsavgiften med fem procent och att höja brukningstaxan samt avgifter enligt VA-taxan med sex procent.

– Det kommer att vara fortsatta höjningar kommande åren för att vi ska klara av utmaningarna. På VA-sidan är kostnaden att göra Försjön till en reservvattentäkt med i beräkningarna. Det är ett projekt som i runda slängar kostar 50 miljoner kronor, säger Peterson.

Han nämner också att de måste förhålla sig till Eon, som även de höjer sina avgifter med tio procent.

När det gäller fjärrvärme är förslaget att höja taxan med 1,1 procent.

– Det är för att kompensera den generella ökningen i vår omvärld. Till exempel flis, drivmedel och löneökningar, förklarar Peterson.

Avgifterna för renhållning regleras varje år, utifrån oktober månads avfallsindex.

Foto Stefan Fels

Drygt 500 kronor

För renhållningen finns det ett avtal om att det görs en indexreglering varje år med 80 procent, med tillämpning av oktober månads avfallsindex. Då vi fortfarande är inne i oktober månad visar en preliminär beräkning att index pekar mot en höjning av sophämtningsavgifterna med 1,8 procent och slamsugning med 1,4 procent.

Noterbart är att det inte gjordes några höjningar förra året, förutom för renhållningen.

John Peterson ger ett exempel på hur de nya taxorna kan påverka deras kunder.

– En normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter vatten och 20 000 kWh el, samt har bredbandsabonnemang på 100 Mbps kommer få en höjning med 514 kronor på helår.

De nya taxorna ska börja gälla första januari 2019.

LÄS MER: Taxor förblir oförändrade: ”Jag ser en stor risk”

LÄS MER: Eksjö Energi siktar långsiktigt: ”Det handlar om att ta ansvar”

LÄS MER: Arbetet fortskrider med reservvattentäkten: "Vi har en lång resa framför oss"