Delårsrapporten för första halvåret 2017 för Eksjö kommuns koncern, där förvaltningen och bolagen ingår, visar ett överskott på 81,3 miljoner kronor i överskott.

Bolagens del i det här resultatet är på 89,4 miljoner kronor. Det är ett starkt resultat och i det ingår fastighetsförsäljningar med 60 miljoner kronor. Kommunens resultat efter sex månader är ett underskott på 8,1 miljoner kronor, berättar Annelie Hägg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Sektorerna inom kommunen har än så länge förbrukat 51,8 procent av driftsbudgeten, vilket motsvarar 493 miljoner kronor.

 men enligt prognosen för 2017 blir det ett underskott på 23 miljoner kronor. Vi har en stor budgetavvikelse på 36,4 miljoner kronor, förklarar Hägg.

Sektorerna har tidigare fått i uppdrag

Den här prognosen har vi sett sedan början av året, att vi kommer göra ett underskott. Det gör att vi har haft tid på oss att faktiskt kunna lägga de här utredningsuppdragen som ska ge oss en så bra grund som möjligt för att lägga budget 2018-2020.

Barn- och ungdomssektorn samt prognos visar på ett underskott. Samhällsbyggnadssektorn är den sektorn som visar på det största överskottet. Det beror på att de har ökade intäkter på bygglov, mät- och planering samt skog.

Det byggs mycket och då får de in mer intäkter där, likaså med skogen. Enligt prognosen gör de ett överskott med 3,3 miljoner kronor, berättar Hägg.