Det har varit många turer kring de nya lokaler som AB Sävsjö Industribyggnader, ABSI, anlagt för kemikalieföretaget Clemondo AB i Rörvik. För två veckor sedan meddelade företagen att man nått en förlikning och nu har tingsrätten också fastställt förlikningen.

Förlikningen innebär att det kommunägda bolaget får ge efter en stor andel av sina krav samtidigt som Clemondo måste återbetala en stor del av de hyreskostnader som de inte har betalat.

Relaterat till artikeln

Totalt rör det sig om närmare en halv miljon kronor inklusive mervärdesskatt som Clemondo ska betala till ABSI för uteblivna hyresbetalningar och driftkostnader som det rådit oklarheter kring. Utöver detta har bolaget redan betalat närmare 420 000 kronor i hyres- och driftkostnader efter att de fått klarhet i samband med förlikningen.

Totalt ABSI rör det sig alltså om drygt 900 000 kronor i hyres- och driftkostnader som Clemondo nu har betalat och ska betala ABSI som det rådit tveksamheter kring. Clemondo ska dessutom betala dröjesmålsränta rill ABSI för perioden som de uteblivit med dessa kostnader.

ABSI får i sin tur ge efter ett krav om 1,75 miljoner kronor i hyres- och skadeståndskrav. Dessa gällde en befintlig lokal som Clemondo hyrde av sin tidigare vd men som ABSI köpte i samband med byggnationen av de nya lokalerna och som man tvistat om kostnaderna kring.

Relaterat till artikeln

I samband med förlikningen har parterna också skrivit ett nytt hyreskontrakt för de nybyggda lokalerna. Hyreskontraktet på den nya lokalen gällde ursprungligen i 15 år, vilket i vid den tiden var fram till sista september 2030. I samband med att ABSI stämde Clemondo förra året ändrades detta till att gälla under sju år, fram till 2023. Det nya kontraktet gäller nu till sista september 2030, alltså till samma datum som ursprungskontraktet.

Det nya kontraktet tillåter Clemondo att hyra ut lokalerna i andra hand och hyresnivån har också justerats. ABSIs vd, Urban Blücher, säger att detta säkrar att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet i Rörvik, vilket är det bolaget velat sedan början.

Relaterat till artikeln

– Även om de väljer att hyra ut i andra hand nu så tryggar det sysselsättning i Rörvik och det är ju en anledning till att vi byggde de här nya lokalerna från början. Men för bägge parter känns det skönt att kunna gå vidare och släppa detta nu, säger Urban Blücher.

Clemondos vd, Erik Hantoft, sade i samband med att förlikningen offentliggjordes att det kändes fantastiskt bra och att förlikningen och det åtgärdsprogram man presenterade i våras lägger grunden för framtiden för företaget.