Den högsta ledningen för det som kallas F-samverkan, ett krissamverkansorgan för länet, höll under onsdagen ett möte som en uppföljning på det krismötet som hölls i somras i samband med den extrema torkan.

Kommunledningar, regionråd, polis, trafikverket, LRF och försvarsmakten var några av de aktörer som deltog på mötet, detta skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Ibland säger personer till mig att vi har haft tur, men jag skulle vilja säga att det inte har lika mycket med tur att göra som med snabba insatser, tidig upptäckt och fantastiska arbetsinsatser från räddningstjänsterna, brandflyget och inte minst den stora allmänheten, säger landshövding Helena Jonsson, som ledde mötet.

I pressmeddelandet skriver länsstyrelsen att F-samverkan har arbetat med fyra grupper bestående av aktörer från flera organisationer under sommaren. De kallas Inriktnings- och samordningsfunktioner och två av dessa, inriktning brand och inriktning höga temperaturer, har kunnat avvecklas på grund av det svalare vädret.

Arbetet kopplat till lågt vatten och problemen inom lantbruket fortgår dock.

– Regnet har gjort lite nytta för växtligheten men tyvärr inte för grundvattentäkterna. På flera håll i länet ser vi de lägsta nivåerna vi någonsin har uppmätt, säger Måns Lindell, vid länsstyrelsens vattenenhet.

Enligt prognoserna finns det fortfarande en risk för problem med dricksvattenförsörjning i flera av länets kommuner.

Även lantbruket har drabbats hårt av torkan. I Jönköpings län saknas det 100 000 ton grovfoder enligt beräkningarna.

– Detta drabbar lantbrukarna och hästnäringen i länet mycket hårt. Vi kan räkna med att konsekvenserna kommer att bli långdragna och just nu fokuserar vi på att säkra vår livsmedelsproduktion, säger Lars Sandberg, chef för landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Jönköpings län, i pressmeddelandet.

Ska prioritera svenskt kött

Rune Backlund (C), som är ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, var kallad till dagens möte. Nämndens presidium har efter det bestämt att länet i upphandlingarna ska prioritera svenskt kött till sjukvården och skolorna.

– Vi sätter reglerna ur spel ett tag för att stötta de svenska bönderna, vi är ett djurtätt län och det sänder en signal.

Sedan i somras har man redan ökat inköpen från 60 till 80 procent, men för att hjälpa situationen så ska inköpen av svenskt kött kunna bli ännu större.