Den nya utvecklingsfonden har fått namnet idéfonden och omfattar 1,5 miljoner kronor. Efter att ansökningstiden nu gått ut har 52 ansökningar kommit in till sparbanken, som om några veckor kommer att påbörja arbetet med att bedöma vilka projekt som kommer att tilldelas en summa.

Den genomsnittliga ansökan ligger på drygt 100 000 kronor och totalt omfattar de 52 ansökningarna en summa på drygt 5,3 miljoner kronor, berättar Johan Widerström, vd på Kinda-Ydre Sparbank.

– De ambitiösa ansökningarna handlar till stor del om att utveckla ideella verksamheter och dess anläggningar. Det kommer bli tufft att fördela summan. Nu ska vi utvärdera och se vad ansökningarna går ut på. Sedan har vi ett Idéfondsråd som kommer ta beslut om vilka ska få pengarna.

Vill ge tillbaka

Vilka som kommer att tilldelas pengar kommer att bedömas utifrån tre kriterier: Att det ska vara till allmännytta och utan personligt vinstintresse, för ett specifikt ändamål och att de som ansöker ska kunna genomföra projektet själva.

Att banken väljer att starta en fond för olika lokala projekt beror på en lyckad fond man startade för ett par år sedan.

– Bakgrunden är att när banken fyllde 150 år 2016 hade vi inför detta många olika tankar på hur vi skulle fira. Då kom idén om en jubileumsfond. Istället för att banken ger sig själva presenter vill vi ge tillbaka till bygden, berättar Johan Widerström.

De 1,5 miljoner kronor som den nya utvecklingsfonden består av kommer från bankens vinster under förra året. Om tre veckor kommer beslutet om vilka föreningar, privatpersoner eller organisationer som tilldelats en summa.