Att Sävsjö Celebration har tampats med ekonomiska problem senaste året har det skrivits en hel del om. Tidningen har tidigare rapporterat om skulder till Kronofogden på drygt 300 000 kronor.

Det har även rapporterats om positivare nyheter som att kommunen är beredd att ställa sig bakom eventuella lån, med förutsättningen att alla skulder betalas tillbaka.

Festivalen kommer inte att bli av sommaren 2018 och framtiden för festivalen, eller eventuella andra arrangemang, är fortfarande oklar.

– Jag kan inte uttala mig kring detta innan vi haft styrelsemöte i augusti efter semestrarna. Vi håller just nu på att se över en refinansiering som måste ske först, säger styrelsemedlemmen Hans Ireståhl.

Redan i december 2017 bekräftade Ireståhl att de arbetar med att få fram en lösning på de finansiella problem festivalen har, som de nu fortfarande arbetar med.