Partiet framför sitt önskemål i en motion till kommunfullmäktige. I valrörelsen marknadsförde Sverigedemokraterna enskilda avlopp som en av sina viktigaste lokala frågor.

En hel del fastighetsägare på landsbygden har fått sina avlopp utdömda av kommunen. De har krav på sig att bygga nya under nästa år.

”Många av dem är äldre och har över huvud taget svårt att få lån. Det är också högt tryck på grävarna och därmed är det inte säkert att fastighetsägarna hinner fixa sina avlopp i tid”, skriver SD.

Nu tycker partiet att det i de fall där miljöförstöring inte är bevisat ska ges dispens. Detta så att berörda fastighetsägare kan nyttja sin avlopp tills de är fixade eller i värsta fall tills bostaden säljs.

Läs mer: Dyrare vatten och avlopp

Läs mer: Utsläpp måste upphöra