Den här gången är vi ute i mycket god tid, konstaterar Bo Arencrantz, SPF.

Tidigare år har seniorföreningarna ofta anordnat partiutfrågningar kort före valen, när valmanifesten redan är skrivna och partierna utsett sina kandidater. Det är i senaste lagen, har de föreningar som företräder Nässjös äldre insett.

PRO, RPG, SKPF och SPF samarbetar i kommunen sedan något år tillbaka, och pratar ihop sig inför mötena i Kommunala pensionärsrådet. På så sätt har de blivit mer aktiva gentemot kommunen. Innan var det påfallande ofta ointressanta frågor på dagordningen, menar Meta Boëtius, PRO. Nu fortsätter de med sin ambition att påverka politiken, väl medvetna om att var fjärde röstberättigad person är en senior.

Det är på fem olika punkter som föreningskvartetten vill veta partiernas ståndpunkter när pensionärsorganisationerna smygstartar valrörelsen. Det handlar om bostäder, tillgång till särskilt boende, äldres ensamhet, pensionärer som politiker, och vården av äldre.

Svaren ska ligga till grund för de möten som organisationerna vill bjuda in partierna till i början av hösten. Träffarna är planerade att genomföras blockvis enligt nationell uppdelning, även om det inte återspeglar det lokala styret.

Den nationella blockuppdelningen är lättare för oss att förstå, och den lokala konstellationen är inte säkert att den finns kvar efter valet, förklarar Meta Boëtius.

Bostäder framhålls som det största problemet som seniorföreningarna vill diskutera. Flyttkedjan fungerar inte optimalt, ser de. Det finns de som inte kan sälja sin villa för att det inte finns några lägenheter att flytta till. Trygghetsboenden saknas också, enligt pensionärsorganisationerna, som också vill att människor över 85 år ska garanteras plats på särskilt boende utan prövning av biståndshandläggare.