Ordern förväntas delas upp i leveranser om cirka åtta miljoner kronor per leverans. Den första leveransen beräknas ske under andra kvartalet 2018. Sensys Gatso kommer att uppdatera marknaden löpande vid varje delleverans. Ordern utfärdas på villkor att båda parter är överens om slutgiltiga villkor står det i ett pressmeddelande. Vem köparen är namnges inte.

Affären beskrivs som ett resultatet av en omfattande typgodkännandeprocess baserad på krävande tester som utförts på lokala vägar i Saudiarabien. Dessutom, som en del av samma process, har en kundanpassad mjukvara utformats och installerats.

Minska trafikolyckor

–Användningen av våra fordonssystem har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att minska trafikolyckor och vi är glada att fortsätta försäljningen av denna lösning på en ny marknad i Mellanöstern. En mycket kunnig kund kombinerat med en stor marknad som behöver mobila lösningar gör denna order extra intressant, säger Saman Alae Naziri, General Manager, Sensys Gatso Group.

Sensys Gatsos fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem i T-serien har stor inverkan på förarens beteende eftersom de är oförutsägbara i tid och plats. De kan distribueras i stora mängder ganska snabbt utan att behöva installera fasta enheter på vägarna.