Personalen vittnar om avsaknad av personlig skyddsutrustning, information och beredskap inom äldreomsorgen. Enligt en enkätundersökning som Kommunal har gjort rapporterar 73 procent av svarande skyddsombud i Halland och Jönköpings län att personalen inom äldreomsorgen känner oro över tillgången till skyddsutrustning.

Det är oacceptabelt. Nu tar Kommunal på sig hårdhandskarna för att skydda liv och hälsa. Att lägga ett skyddsstopp är alltid sista utvägen, men Kommunals ansvar är för medlemmarna.

Enligt våra nya riktlinjer till skyddsombuden kommer vi kräva att arbetsgivaren tar sitt ansvar för arbetsmiljön fullt ut:

– Arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder med kort ärm. De ska bytas dagligen, eller vid behov. Det ska finnas omklädningsrum för personalen. Om något av detta saknas uppmanar vi skyddsombuden att omedelbart lägga en begäran, en så kallad 6:6 a-anmälan, till arbetsgivaren. Detsamma gäller om det saknas personlig skyddsutrustning.

– Om skyddskläder och personlig skyddsutrustning saknas vid vård av en covid-19 sjuk vård- eller omsorgstagare, blir det skyddsstopp.

Att vi vård- och omsorgsanställda som just nu bär Sverige genom den här krisen ska behöva kämpa för något så grundläggande som att få nödvändiga skydd för att vara trygga på arbetet är en skam. Vi gör vårt, vi kämpar i frontlinjen för de äldre mot pandemin. Vi ska inte tvingas välja mellan vår egen hälsa och omsorgen om de som vi har hand om. Nu är det arbetsgivarnas tur att ta sitt ansvar. Dessutom är det bästa sättet att förhindra smittspridning nu att skydda oss som skyddar de mest sköra äldre.

Carina Thållén, avdelningsordförande Kommunal Sydväst

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal