Nässjö Affärsverk har under en rutinmässig provtagning på vattenverket i Sjövik upptäckt bakterier i vattnet. Detta innebär att vattnet måste kokas innan det används. Rekommendationen gäller alla boende i Sjövik.

Enligt Nässjö Affärsverk påverkas runt 20 hushåll samt ett par verksamheter av problemet. Klorering av vattnet i området är påbörjat för att få bort bakterierna och vattnet kan därför lukta klor.

Koka tills vidare

Dagliga vattenprover kommer att tas och skickas på analys, men tills dess att godkända vattenprov tas så gäller kokningsrekommendationen för alla boende i Sjövik.

Enligt Nässjö Affärsverk kommer ytterligare provsvar att komma i början på nästa vecka och först då kan man se hur utvecklingen har gått.

Tills vidare rekommenderas alltså alla boende i Sjövik att koka vattnet innan användning.