Satsningen vid Ydreskolan rullar på planenligt. Folk tycker det är roligt att det byggs i Österbymo. Jag har fått flera positiva kommentarer på samhället om det som händer, säger C-kommunalrådet Sven-Inge Karlsson.

Födelsetalen ökar glädjande nog i kommunen. Det gör att vi är tvungna att stärka utbudet av lokaler inom barnomsorgen, fritids och skolan.

Enligt tidsplanen ska den pågående om- och tillbyggnaden av lågstadiedelen på Ydreskolan vara färdig för slutbesiktning i augusti. Något som öppnar för en tillfällig flytt av elever från Hestra till Österbymo till hösten.

Ambitionen är att anbudsförfarandet för nybyggnationen i Hestra ska klaras av under våren och att vi ska ha en entreprenör som genomför projektet under läsåret 2017/2018, berättar Sven-Inge Karlsson.

Under byggperioden bereds Hestraeleverna plats i de nya utrymmena på Ydreskolan.

Den befintliga Hestraskolan har ett antal år på nacken och meningen är att den ska rivas. Byggnaden har uppenbara brister och uppvärmningen i form av direktverkande el är kostsam för kommunen.

Att vi samtidigt som vi skapar nya bostadsområden i närheten av Hestra ser till att satsa på skolan i samhället känns bra tycker jag, säger Sven-Inge Karlsson.