DEN SISTA

Ändå är utmaningarna i landet större än på länge. Regeringsfrågan - vem som vill styra med vem - har nog aldrig varit så rörig.

Statsminister Stefan Löfven tänker sig att S är solen kring vilken svensk politik kretsar. Löfven vill leda landet genom att ömsom samarbeta åt vänster, ömsom åt höger och ömsom förutsätta att SD stödjer S-förslag.

Den inställningen går stick i stäv med hans nedsättande omdömen om de andra partiledarna.

Löfven säger att både SD och Alliansen tror på tomten när de vill sänka skatten utan att skära ner på välfärden.

Vem vill arbeta med en chef som kommer med förolämpningar? Det bör Löfven fundera på.

Allianspartierna byggde sitt gemensamma varumärke genom att sluta bråka inbördes och tillsammans fokusera på fienden - Socialdemokraterna.

VEM SOM

Alla fyra partiledarna kritiserar S men både Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) lägger mycket energi på att ta avstånd från SD.

Liksom Löfven måste Alliansen bestämma sig: Vem är den politiska huvudmotståndaren? Med vilka vill man spela på lag?

Inte heller sakpolitiskt var partiledardebatten något att hänga i julgranen.

En ny undersökning från Novus som Ekot har tagit del av (14/6) befäster bilden att sjukvård har blivit svenskarnas viktigaste politiska fråga.

Det verkar partiledarna ha tagit till sig. KD, SD, V och C la extra tonvikt vid vården.

De konkreta förslagen lyste dock med sin frånvaro. Ja, det finns problem i svensk sjukvård. Vad vill makthavarna göra åt saken?

Situationen blir inte bättre av att man bara pratar om att läget är dåligt - det krävs handling.

LÄGET

De senaste åren har Sverige tagit emot fler asylinvandrare än något annat jämförbart land någonsin har gjort. Med rådande regler kommer 100 000-tusentals anhöriga att följa.

De flesta har dåliga förutsättningar att klara sig på svensk arbetsmarknad. Mot den bakgrunden är partiledarnas tafatta uppsyn alarmerande.

Just nu styr svenska politiker Sverige lika handlingskraftigt som Långben rattar bilen i det klassiska julaftonsklippet Musse Piggs husvagnssemester.

Vem är det som kör egentligen?