– Varför vi smålandsbönder tycker så vet jag inte bakgrunden till, säger Patrik Jönsson med ett skratt. Han är andre vice ordförande i länsförbundsstyrelsen för LRF och är själv lantbrukare.

På uppdrag av LRF Konsult och Swedbank frågar Sifo svenska lantbrukare vad de tycker om sin lönsamhet och hur de upplever sin situation.

I region 3 som består av Småland, Blekinge och Öland meddelar bönderna att de upplever en ganska bra eller mycket bra lönsamhet. Den övergripande upplevelsen är positiv.

– Det bådar gott för framtiden, säger Patrik Jönsson. För att få unga att våga jobba i de gröna näringarna så måste det finnas positiva signaler.