Klass 1-varningen gäller för stora delar av Mellansverige och Sydsverige. I sydligaste delarna av Sverige väntas regn, men ju längre norrut som nederbörden rör sig så väntas det bli övergång till snöfall.

I nästa vecka väntar något varmare väder, men SMHI uppger dock att det kan finnas risk för nöjda vattennivåer vissa vattendrag till följd av att stora mängder snö väntas smälta.