Det var under en resa till Tyskland för drygt ett år sedan två män i 40-årsåldern från Eksjö respektive Nässjö kommun ej anmält att man fört . Det ska totalt handla om 2 003 liter öl, 535 liter vin och en liter sprit.

När Tullverket i Helsingborg skulle kontrollera männens bil med tillhörande släp var det tydligt att de männen inte svarade konkret på tullverkets frågor om hur mycket alkohol de handlat.

De ena av männen var väldigt undvikande och tittade överallt annat än på tullverkets representant står det i domen bland annat.

I domen konstaterar rätten att männen inte agerat tillsammans och i samförstånd då man lastat separat och betalat för sig.

Däremot anser att man att den mängd alkohol männen fört in var för sig inte kan vara för eget bruk och båda ska således dömas på åtalspunkten smuggling.

En av männen har fört in 1 425 liter öl, 219 liter vin och 89 liter cider. Via utdrag från sms konstaterar rätten att mannen erbjudit sig att ta hem alkohol och att han också fått vissa beställningar.

Eksjö tingsrätt väljer här villkorlig dom med 100 timmar samhällstjänst som påföljd.

Den andra mannen har i förhör berättat att tanken med Tysklandsresan var att köpa öl för eget bruk och han uppgett att han handlat 70 flak öl (554 liter) och 42 liter vin plus tio flak cider.

Här anser tingsrätten att mängden inte är så uppseendeväckande men den är ändå betydande och att det inte kan anses vara för eget bruk. Mängden överstiger Tullverket rekommenderade gränsvärde och mannen ska därför dömas för smuggling.

Påföljden blir villkorlig med samhällstjänst 75 timmar.

Båda männen har förnekat brott då man ansett att alkoholen var för eget bruk.

De tilltalade männen ska även betala 800 kronor till Brottsofferfonden.

Överklagan ska ges in till Göta hovrätt senast 6 juli.