Det är spara, inte slösa, som är ledordet för verksamheten i Eksjö kommun. Ekonomin är som bekant ansträngd

Men samhällsbyggnadssektorn klarade inte att hålla sin tilldelade budget på 39,3 miljoner, trots att man i likhet med alla andra ansträngde sig till det yttersta för att hålla kostnaderna nere.

- Det är naturligtvis inte bra att vi inte fick ihop vår budget, förklarar samhällsbygnadsnämndens ordförande Anders Gustafsson, välkänd M-profil på Höglandet.

- Men det kan vara värt att i sammanhanget betona att flera verksamheter inom sektorn faktiskt gått med plus under 2019. Det gör att underskottet i bokslutet begränsas till 900 000 kronor.

- Det är i första hand gata, park och vägar som haft högre kostnader än budgeterat.

Slut redan i våras

Anslaget till vinterväghållningen var slut redan i våras.

Turligt nog kom det inte mycket snö under november och december. Det gjorde att det slutliga underskottet för snöröjningen i bokslutet blev 700 000 kronor.

- Den summan kunde varit betydligt större om vi haft en normal vinter, säger Mikael Wärnbring, kommunens samhällsbyggnadschef.

Dyr men viktig post

Trafikbelysning är en annan del av gata, park och vägars ansvarsområden, vars anslag inte varit tillräckligt. Den posten har dragit över sin tilldelade budget med hela 600 000 kronor.

- Trafikbelysningen är något som vi måste hålla ögonen på så att inte kostnaderna rusar iväg. Samtidigt går det inte att spara hur mycket som helst inom det området.

- En god belysning är av stort värde för medborgarna. Det handlar inte bara om trafiksäkerhet, utan även om trygghet för den enskilde i våra tätorter, säger Mikael Wärnbring.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att sektorns underskott på nära en miljon kronor överförs till befintlig resultatfond.

LÄS MER: Sparkrav hotar snöröjningen i Eksjö – invånare utanför stadskärnan blir förlorarna