I sitt beslut , när det handlar om ärendet kring två spädbarn som senare hittades döda i bostaden. Bland annat anses beslutet att ge öppenvård i hemmet vara orealistiskt, mot bakgrund av den kunskap som fanns om familjen. Beslutet om familjebehandling omprövades inte heller, trots orosanmälningar från sjukvården, framgår av IVO:s utredning.

Trots att det är socialnämnden som är huvudman så vill vare sig socialnämndens moderata ordförande Marie-Louise Gunnarsson eller centerpartistiska vice ordförande Sandra Mulaomerovic svara på frågor som rör kommunens agerande.

Politiskt svar saknas därför på hur man från socialnämnden ser på IVO:s kritik.

En fråga som också lämnas utan svar är hur man ser på de uppenbart stora skillnaderna mellan den egna utredningen i samband med Lex Sarah-anmälan, och den granskning som IVO gjort av samma ärende.

Båda politikerna hänvisar till biträdande socialchef Peter Wallenberg.

Han ser att den egna utredningen visade att kommunen följde de upprättade rutinerna.

Men nu talar IVO om för oss att vi behöver se över våra rutiner, säger Peter Wallenberg.

Bland annat, noterar han, bedömer IVO att kommunen inte utrett ärendet tillräckligt.

Läs även: Socialchefen: Vi vet lika lite som ni

Läs även: Eksjö kommun: Inga interna fel efter tvillingparets död

Läs även: Vården anmälde föräldrarna

Läs även: Socialen lägger locket på

Läs även: Föräldrarna frias från misstanke

Läs även: Källa: Familjehem var klart - socialen valde att avvakta