Allmänhet och gymnasieelever fanns på plats i Kulturhuset under onsdagen när biologen och författaren Stefan Edman talade miljö och hållbarhet. Då gick det inte bara att tala temperaturhöjningar och kofisar, Stefan Edman valde dessutom att ge en historisk återblick men också en omvärldsanalys.

Det är lätt att hamna i negativa tankar om man tar till sig alla negativa nyheter.

Men mental försurning är inget bra, sa han.

På plussidan finns minskad fattigdom, minskad ohälsa och fler demokratier i världen. Men den ökade välfärden får också miljökonsekvenser.

Han förklarade att det finns naturliga klimatförändringar som pågår hela tiden men också klimatförändringar påverkade av människan.

Under 130 år har vi ökat jordens medeltemperatur med 0,85 grader.

75 procent av den mänskliga påverkan består av växthusgaser som koldioxid, metan, lustgas. Övriga 25 procent påverkas av hur vi använder våra skogs- och jordbruksmarker.

Vilken del är det som påverkar klimatet mest, flyget eller bilarna? Svaret är utan tvekan bilarna. Vi har fyra miljarder bilar i världen. Flyget svarar för fyra, fem procent av den totala klimatpåverkan.

Sverige svarar för 1,6 promille av världens utsläpp. Största miljöboven är trafiken som svarar för 33 procent (inrikesflyget en procent). Industrin kommer på andraplats med 27 provcent, jordbruket totalt med 16, 17 procent.

Vi måste ställa om vår bilpark, ta fram mindre törstiga bilar. Vi har minskat utsläppen med 17 procent sedan 1990 trots att vi har betydligt fler personbilar idag än då.

Det är utsläppen från bussarna och lastbilarna som måste minska.

Det finns en debatt om att djuren, korna, genom sitt fisande och rapande skulle stå för 51 procent av världens klimatpåverkan. Det är en otroligt förvrängd världsbild, betonade Edman.

Han berättar att vi i Sverige i snitt äter 25 kilo nötkött per person och år. Han menar att fokus hamnat fel i debatten, att man ska titta på allt runt omkring djuruppfödningen. Som det fossila bränslet som används i jordbruket.

Om man vill fortsätta äta kött så kan man göra det men dra ner på mängden. Det kött som man äter ska vara svenskt. Dessutom så kan man välja naturbetat kött, där djuren får gå ute i hagarna, säger han.

Och hur går det då med Parisavtalet och med Mr Trump som president? Stefan Edman menar att en återgång till mer fossila bränslen i USA faktiskt kommer påverkar den amerikanska marknaden negativt.

När det gäller framsteg inom grön teknik i näringslivet så är det faktiskt USA och Kina som är ledande inom det området.