Kulturchefen Thomas Hanzén invigningstalade, Johan Karlsson blåste fanfar och lille Sigge Haag, tre år, klippte det blågula bandet innan mormor Britten Jonsson uttryckte sin glädje över att logen kom till användning på detta sätt. Hon överlämnade nyckeln till Kråkshults hembygdsföreningens ordförande Anders Stigbäck och portarna slogs upp och folket kunde strömma in.

Besökarna gick runt och betraktade föremålen och talade sinsemellan om hur de varit med om de olika göromålen som förekom på en lantgård i gången tid. Många ungdomar tog tillfället i akt att få en lektion i sin hembygds historia. Hembygdsföreningens är nöjda över att kunna disponera Ålarps loge, när den loge som rymt många saker skulle användas till annat. Hembygdsföreningen blev inte uppsagda, som det råkade stå i fredagstidningens reportage inför invigningen.

Anders Stigbäck berättade historien om det 100-åriga tröskverket, som bönderna i orten använt och startade motorn som drev det. Även repslagarbanan omnämndes och några kunniga personer ska i höst komma och demonstrera hur den fungerar. Wåge Olofsson berättade för de särskilt intresserade om stenbrytaren Röja lätt. Britten Jonsson ordnade med ostkaka till gästerna. En frivillig gåva till organisationen Smile inbringade över 3 000 kr. Förutom av kommunen uppvaktades hembygdsföreningen av LRF.

Både männen och kvinnornas del i livet på gården ska lyftas fram i utställningen. Tanken är att logen även ska kunna användas för hantverksutställningar och konserter.

Då mycket rör sig om karlarnas domäner vill vi framdeles ytterligare lyfta fram kvinnornas del i livet på landet. Logen är klar, men utställningarna skall kompletteras. Även andra användningsområden, hantverksutställningar och konserter bör logen kunna användas till.

LÄS MER: Bildspel: Ålarps loge full med udda föremål: "En makalös maskin"