Fram till nu har han haft uppdraget som kommunrevisor, tillsammans med Peter Gladewitz.

Jag har varit det i två år, säger Christer Karlzén.

I höstas mot Aneby Bostäder. Detta sedan de upptäckt brister som de såg som mycket allvarliga. Det var i samband med köpet av fastigheten Jordgubben 1 och 2. Enligt revisorerna hade styrelsens stiftelse struntat i både sina egna och kommunfullmäktiges regler. De krävde också att hela styrelsen för Aneby Bostäder skulle avsättas.

Nu väljer Christer Karlzén att, med omedelbar verkan, hoppa av sitt uppdrag. Han uppger helt kort att han upplever att det är mycket svårt att få ut kommunala underlag från nämnder och utskott samt bolag.

 Det är också besvärligt att kontinuerligt få ut protokoll för kontroll av verksamheterna.

Med anledning av det tycker inte Christer Karlzén att det känns meningsfullt att fortsätta.

Jag saknar även självständighet och oberoende, säger han.