Efter den uppmärksammade konsultaffären inom Eksjöbostäder och Eksjö kommunfastigheter har Sverigedemokraterna lämnat in en motion till kommunfullmäktige.

De anser att det inte bara är presidiet och vd:n som är de enda involverade, utan att styrelsen som helhet är ansvarig.

– Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll är enligt aktiebolagslagen uppenbart skäl för att styrelsen bör ta ett steg tillbaka, sa Ulf Svensson (SD), när han presenterade motionen i fullmäktige.

Sverigedemokraterna vill att samtliga kommunala bolag, inklusive dotterbolag som finns under Eksjö stadshus, ska utredas för att ta reda på i vilken omfattning upphandlingar har gjorts utan korrekt förfrågningsunderlag.

– Vi vill också att kommunstyrelsen ger Eksjö stadshus i uppdrag att entlediga de ledamöter och ersättare som i dag är invalda och sitter på uppdrag och som var invalda i bolagen Eksjöbostäder och Eksjö kommunfastigheter under åren 2014-2018, sa Svensson.

Kommunfullmäktige beslutade under torsdagens möte att remittera båda förslagen till kommunstyrelsen, för en återrapportering i fullmäktige senast den 16 juli 2020.