Sedan den 1 oktober har Eksjöhus AB och Eksjöhus Modulbygg AB nya vd:ar. Frida Scherdén tar över vd-posten i Eksjöhus AB och Oskar Lindholm tillträder som vd för Eksjöhus Modulbygg AB. De efterträder Mikael Olsson som lämnade båda uppdragen strax före sommaren. Anders Lindholm kvarstår som vd i moderbolaget LindholmsGruppen.

Eksjöhus AB har byggt hus sedan 1944. Bolaget startades av Simon Lindholm som är farfarsfar till Oskar Lindholm och Frida Scherdén.

"Eksjöhus är ett familjeföretag med lång och stolt historia. Den vill vi bygga vidare på och därför tror vi att den här lösningen är långsiktigt bäst. Under sommaren har vi funderat på hur vd-pos­ten ska tillsättas och det är med stolthet och tillförsikt som jag nu tar mig an uppgiften som den första kvinnliga vd:n för bolaget", säger Frida Scherdén.

Eksjöhus Modulbygg AB är LindholmsGruppens satsning på industriellt byggda bostäder i form av modul- eller volymhus. Med fabriken i Nifsarpsområdet har bolaget tagit ett stort kliv mot en helt ny marknad.

"Eksjöhus Modulbygg AB är en historisk satsning för framtidens bostäder. I den toppmoderna fabriken i Nifsarp kommer vi att bygga en bostad om dagen när den är i full drift. Vi är redan nu en bra bit på väg och sysselsätter cirka 30 personer i den nya fabriken", kommenterar Oskar Lindholm.

Oskar har arbetat som inköpsansvarig på Eksjöhus de senaste tolv åren och Frida har arbetat inom koncernen i tio år och som försäljnings­ansvarig de senaste sex åren.