Ett kraftigt ökande antal resenärer har gjort att det blivit . På vissa avgångar har många passagerare fått stå i mittgången, trots att bussarna dubblerats. En tredje buss blev svaret.

Belastningen fick Länstrafiken att ta beslutet att . Ett tidigt tåg går från Nässjö för att vända i Hultsfred. Under resan österut stannar tåget i Hult - men inte på tillbakavägen.

Vi har inte fått en ansökan att tåget ska stanna i Hult, berättar Jonas Westlund, chef för kapacitet och planering vid Trafikverket som just fastlagt tågplan 2017 som träder i kraft vid tidtabellsbytet den 11 december.

Om det är en miss eller inte, det kan jag inte svara på, berättar han.

Spontant bedömer han att det inte finns något skäl till varför tåget inte skulle stanna. Efter lite efterforskningar visar det sig att uppgiften inte är korrekt. Länstrafiken har beställt stopp även i Hult.

Det har tydligen blivit ett fel i handläggningen, säger Jonas Westlund.

Skälet till att det blivit ett fel tror han beror på att ansökan kom så pass sent. Trafikeringen var inte planerad från början, utan kom som en tilläggsansökan så sent som i förra veckan.

Det här kom in oerhört sent.

Trafikverket kommer nu att åtgärda felet. När trafiken återupptas kommer det därför att bli ett stopp även i Hult - i båda riktningarna.