Replik till Magnus Sjöholm, Unionen, 20 juni.

Vi har läst Magnus Sjöholms insändare i tidningen den 20 juni och välkomnar hans inlägg i debatten om jämställdhet inom fotbollen. De förbättringsområden som listas är flera; vid rekrytering ska man uppnå en jämn könsfördelning för såväl pojk- som flicklag. Vi instämmer helt, men i verkligheten kan det vara svårt att hitta frivilliga som är beredda att lägga två-tre kvällar per vecka. I vår förening är vi är glada att det överhuvudtaget finns några som ställer upp och tränar våra barn.

Att anordna lokala träningsutbildningar enbart för kvinnor är en bra idé, man kanske kan göra det regionalt för att få ihop tillräckligt med deltagare. Så långt är det som Magnus skriver helt okontroversiellt men då han skriver att föreningarna ska ”arbeta aktivt för att även flickor ska vilja vara kvar inom fotbollen och aktivt verka för att pojkar och flickor värderas lika och att kön inte ska spela roll i verksamheten” blir vi förvånade över hur Magnus Sjöholm har uppfattat de småländska fotbollsklubbarnas arbete.

För oss är det självklart att alla i en ideell förening har samma värde, oavsett kön, funktionsnivå eller etnicitet. Om vi inte har lyckats förmedla detta till omvärlden kan det finnas en poäng i det han skriver.

Magnus Sjöholm och Unionen ställer viktiga frågor och ville med sin debattartikel ”passa bollen vidare”. Vi undrar nu om ni är beredda att inte bara påvisa en problematik för att sen ”passa bollen vidare” utan istället kliva in på planen och hjälpas åt, så att vi tillsammans kan göra fotbollen till en jämställd sport?

DAVID ROBINSON,

Ungdomssektionen, IF Eksjö Fotboll

ULF KARLSSON,

Ordförande, IF Eksjö Fotboll