På fredagsmorgonen briserade nyheten att kommunstyrelsen ordförande. Arbetarekommunen Habo kallade till krismöte.

Jarl Karlsson har tidigare varit ordförande, men är nu gruppledare för Socialdemokraterna i Habo. Han deltog i krismötet. Med på mötet var också ordförande Kent Bjärkhed och vice ordförande Marcus Eskdahl.

Vi ser inte någon möjlighet för David att inneha ett förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna. Det här går stick i stäv med partiets värdegrund, säger Jarl Karlsson efter mötet och fortsätter:

Vi diskuterade igenom allt på mötet och vi är djupt chockade allihop. Det är en oerhörd chock att ta till sig och fatta att situationen är vad den är.

Detta är vår syn och min uppfattning är att David också kommer att inse att det är omöjligt för honom att inneha ett förtroendeuppdrag för oss.

Det är en smärtsam situation för alla som är inblandade, för familjen. Jag fattar inte att det är sant, men det är bevisligen det.

Han har väl känt en oerhörd stress och då handlar man inte rationellt. Jag bedömer att om han kommit och sagt omedelbart att han beklagar det han gjort och ville diskuterar så hade det naturligtvis varit oerhört mycket enklare för honom och alla inblandade.

Vi har kallat styrelsen i partiet till möte. Vi ska titta på att få någon som ersätter dem uppdrag David har haft. Ersättandet kan inte ske förrän nästa fullmäktige, men vi kan få en person som upprätthåller arbetet.

Ärendet har också nått partiet på riksnivå. Malin Fagerberg Wikström pressekretare på partikansliet för Socialdemokraterna uttalar sig innan mötet.

Det är fullständigt oacceptabelt, men det är en fråga för arbetarkommunen och partidistriktet.

Jag vill inte ge någon mer kommentar kring det nu, utan hänvisar till arbetarkommunen och partidistriktet.