Totalt rör det sig om tre alternativa sträckningar för en förbifart söder om Eksjö, som alla ungefär sträcker sig från riksväg 32 strax söder om Abborraviken till strax öster om där järnvägen korsar riksväg 40 öster om Björka. Alternativen har varit röd, grön och blå. Även ett fjärde alternativ om en förbättring av den befintliga riksväg 40 inne i Eksjö har övervägts.

Trafikverket har valt alternativ grön som ger högst samhällsekonomisk nytta.

Det har varit ganska tajt mellan de tre alternativen söder om Eksjö. Det gröna alternativet gör mindre intrång i det känsliga landskapet och på åkermark. Vägen kommer längre ifrån vissa bostadshus och gårdar. Men det skilde sig inte så mycket mellan grön och blå, säger Axel Werner, projektledare, Trafikverket.

Syftet med förbifarten är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, öka tryggheten och miljön för de boende i Eksjö.

Under samrådstiden lämnades det in många helheten av att vägen ska byggas.

Det var inga speciella detaljer för att något alternativ var bra eller dåligt. Många tyckte att vägen skulle få vara kvar genom Eksjö. Vi tar hänsyn till synpunkterna men målet är att öka trafiksäkerheten och tryggheten samt minska restiden.

Någon lämnade även in en variant på en väglinje som vi tittade lite på, men vi såg inga fördelar att genomföra den. Den hade inga av fördelarna som våra väglinjer har, förklarar Werner.

Nästa steg i processen är att en vägplan ska tas fram och att vägens placering ska göras inom den valda korridoren. En miljökonsekvensbeskrivning ska även tas fram. Byggstart är planerad till 2024.

I vägplanen tittar vi på detaljer för vägen, korsningar, vägbredd och viltstängsel till exempel.

I förslaget till den nationella transportplanen har Trafikverket lagt in förslag på att finansiering ska ske runt 2024. Det är regeringen som ska klubba igenom det. Det kan bli tidigare men det kan också bli senare. Men planeringen är att byggstart är 2024, säger Axel Werner.

Mikael Klaesson, samhällsbyggnadschef, berättar att när kommunen yttrade sig gällande den nationella transportplanen efterfrågade de besked på vilket alternativ Trafikverket tänkte satsa på.

Det känns positivt att vi kunde få besked så pass nära inpå. Jag har full respekt att det finns olika åsikter kring vilken sträckning som är bäst. Men jag tror att det är bra att det tas ett beslut så fort som möjligt.

Eksjö kommun föredrog två sträckningar och det var den gröna och blå. Vi bad även Trafikverket att titta på alternativa lösningar när det gäller den östra delen, men det har de inte gått vidare med. Från kommunens sida kan vi inte säga att vi är missnöjda med Trafikverkets val, säger Klaesson.

LÄS MER: Kommunen vill ha besked om förbifart Eksjö

LÄS MER: Kommunen vill slopa förslag om förbifart 40

LÄS MER: Protest mot ny riksväg 40