Under höstterminen mätte Eksjö kommun närvaron på de lokala skolorna med ett nytt system. Syftet har varit att få en bättre överblick över hur skolfrånvaron ser ut i hela kommunen, och därigenom kunna arbeta för att öka närvaron.

Just närvaron är en jätteviktig faktor för framgång i skolan. Ju mer man är i skolan desto större möjligheter har eleven att nå målen och lyckas. Närvaron är också en tidig signal på om någon är på väg in i utanförskap. Det kan vara väldigt centralt för hur det ska gå i livet, förklarar Katarina Norén, utvecklingsledare inom barn- och ungdomssektorn, vikten av skolnärvaro.

Den första omgången statistik, som uppmättes mellan höstens skolstart och den 30 november, ser vid en första anblick kanske inte så imponerande ut. Endast sex av tio av kommunens grundskoleelever nådde upp till det närvaromål om 94 procent som kommunen införde i fjol. Samtidigt har nästan var tjugonde grundskoleelev en frånvaro på 20 procent eller högre. Norén ser dock ingen anledning till oro i nuläget.

94 procent är ett väldigt högt satt mål, man får inte vara borta mer än tio dagar på ett skolår för att nå upp till det, och många ligger kanske precis under. Det är egentligen först när någon kommer nära 20 procent frånvaro som man ska bli orolig för att någon inte trivs eller är mycket sjuk, säger Norén och spekulerar vidare i hur verktyget kan vidareutvecklas.

Kanske borde vi ha någon mer nivå mittemellan så vi får en tidig signal på om någon är på väg åt fel håll.

Iögonfallande är också hur statistiken visar att närvaron sjunker ju äldre eleverna blir. På högstadiet är andelen elever som når upp till målet omkring 45 procent på Prästängsskolan och drygt 50 procent på Furulundsskolan, medan Eksjö gymnasium ligger på drygt 40 procent. Högst andel elever som når närvaromålet finns på Grevhagsskolan (76,3 procent) och Hultskolan (71,4). Högst andel elever som däremot har mer än 20 procents frånvaro har Eksjö gymnasium (22 procent), Furulundsskolans högstadium (10,7) och Prästängsskolan (omkring 9 procent). Lägst andel elever med frånvaro över 20 procent har Hultskolan (1,2 procent), Norrtullskolan (1,7) och Ingatorpsskolan (1,8).

Det här är ju det första resultatet vi får ut så vi har inte direkt något att jämföra med, varken bakåt eller i riket. Och vad gäller gymnasiet tror jag att man får titta närmare på skillnader mellan de olika programmen. Jag tror att de kan vara stora, säger Norén.

Statistiken ska nu vara underlag för att kunna jämföra skolor, utbyta erfarenheter och målmedvetet arbeta för att höja närvaron.

Man får alltid ta statistik med en nypa salt, men det är i varje fall ett underlag för diskussion och något vi kommer fortsätta att följa upp.