Transportstyrelsen vill att den bestämmelse som finns i dag om mobiler och bilkörning ska kompletteras med formuleringen "föraren får inte använda mobiltelefonen på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen".

Polisen välkomnar ett utökat mobilförbud vid bilkörning. BIlen är en genrebild.

Foto Arkiv

I dag heter det att man inte får hantera mobilen på ett sådant sätt att det inverkar menligt på körningen. Men vad ordet ”menligt” innebär är en tolkningsfråga, menar Peter Karlsson, gruppchef inom polisens trafikavdelning i Jönköping.

Sedan den nya lagen trädde i kraft har endast 80 personer per år i landet fått böta då man kunnat bevisa att mobilanvändningen inverkat menligt på körningen.

Vill se forskning

– Vi vill ha fler rättsfall och fler rättspraxis. Jag var på ett möte i Stockholm förra veckan och lyssnade på infrastrukturminister Anna Johansson (S) när hon pratade om planerna på ett utökat mobilförbud. Hon sa att det var stor sannolikhet att det blir av, men formuleringen ”menligt” behålls, berättar Peter Karlsson.

Polisen vill se kompletterande forskning kring det hela och även att teknikutvecklingen följs. Information och utbildning är andra bitar som har lyfts fram.

– Infrastrukturministern anser att de bestämmelser vi har i dag kring mobiler i bilen inte är bra nog och att det är viktigt att vi lever upp till Europakonventionen. Visst tror jag att det finns ett mörkertal kring olyckor som är kopplade till mobilanvändning. Vissa olyckor som jag har varit ute på har man ju undrat hur de har gått till, säger Peter Karlsson.

Men när föraren är ensam i bilen och säger att det hoppat förbi en hare, vilket ska ha orsakat olyckan, då har polisen inget val än att tro på det föraren säger.

Ny tjänst

Även försäkringsbolagen är medvetna om riskerna med mobilanvändning vid körning. Länsförsäkringar i Jönköping har till och med tagit steget att paketera en försäkring med smart teknik för att komma till bukt med rattsurfningen. De har utvecklat en tjänst för den som vill sluta rattsurfa.

Tjänsten skapar en störningsfri zon för bilföraren så att föraren inte kan ta emot meddelande, mejl och notifikationer från sociala medier när bilen rör sig.

– Färre olyckor kommer gynna kunderna och vi kan coacha förare till bättre beteende, säger Julius Alholt, affärsutvecklare på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.