Skidintresset är väldigt stort och till Skidstugan utanför Eksjö kommer det åkare från hela södra Sverige. Den 11 mars kan det stora intresset också innebära storverk. Då anordnar Lions, i samverkan med Esok, ett speciellt välgörenhetslopp.

Vi kommer att köra ett tolvtimmarslopp, det kommer att pågå från nio på morgonen till nio på kvällen, berättar Stefan Kling, medlem både i Lions och i Esoks Skidsektion.

Man bestämmer själv i lagen hur många åkare man ska vara och nummerlapparna kommer att vara flytande. Det är igång hela tiden, vi räknar varven också så att det blir någon typ av vinnare.

På 80-talet anordnades liknande arrangemang fast istället över 24 timmar. På ett träningsläger i Orsa kom idén upp att ta tillbaka loppen och att också förena det med välgörenhet.

Allt överskott som kommer från det här kommer vi att skänka till Hjärnfonden, den blir lite åsidosatt. Hjärncancerfonden jobbar i så stor bredd, det är alltifrån stroke till ätstörningar, allting som har med hjärnan att göra, berättar Stefan.

I nuläget är fem lag anmälda men det finns fortfarande tid att anmäla sig. Kostnaden är 1500 kronor per lag och målet är ett 50-tal lag, berättar Stefan.

Vi tänker lägga upp det lite som en utmaning, att man kan utmana andra företag eller andra kompisgäng.