Det är tredje dagen som Missing poeple har skallgång, där frivilliga kan delta, efter saknade Nathalie. Organisationen håller till i ett hus bredvid Polishuset i Eksjö. Johan Hjalmarsson, operativ chef på Missing people, berättar att han är positivt överraskad att det kom så många människor under tisdagen.

– Vi fick 93 personer som kom hit tack vare skallgångsförfrågan vi skickade ut. Hittills i dag (onsdag) har trenden varit densamma, det kommer folk hela tiden. Vi tar emot dem allteftersom de kommer och skickar ut småpatruller med specialuppgifter.

Relaterat till artikeln

Vad är det för specialuppgifter?

– Det är att följa vägar just nu som är öster om området som vi har sökt av tidigare. Nu är vi intresserade av vägen ner mot Sävsjö, från det vi kallar Broarpskrysset, säger Hjalmarsson.

Bo Lundin är gruppledare och Johan Hjalmarsson är operativ chef för Missing people.

Foto Alexandra Sundberg

Det område som Missing people fick av polisen från början har de sökt av. Det var en cirkel på 1 000 meter runt masten.

– Nu har vi utökat sökområdet i östlig riktning till ungefär 1 500 meter, säger Johan Hjalmarsson.

Relaterat till artikeln

Har sökgrupperna gjort några fynd?

– Ingenting som vi har kunnat konstateras ha ett samband med försvinnandet. Ingenting alls.

Många av de sökande har varit med i flera dagar, varit ute sent i det kalla vädret. Intresset är ändå stort för att fortsätta hjälpa till. Tar det på krafterna?

– Det gör det givetvis. De har i alla fall fått sova en rejäl natt. De som kom tillbaka nu, efter att ha varit med i går kväll, såg sunda och friska ut. Det vi vet av erfarenhet är också att de som har varit med några gånger och tränat gör ett mycket bättre jobb dag två eller tre när de har kommit på hur man gör, för att kunna göra det med kvalité, säger den operativa chefen Johan Hjalmarsson.

Relaterat till artikeln