Höstregnet ligger i luften. I utkanten av området står träden prunkande i gult. På det inhägnade området pågår febril byggverksamhet. Nu kan den första etappen av det nya bostadsområdet inledas på allvar, efter att området sanerats i högre utsträckning än planerat.

Det var känt att den militära verksamheten lämnat ett arv av föroreningar. än vad den tidigare provtagningen gav vid handen.

Vi har drabbats av betydligt mer än vad undersökningen visade, berättar Stefhan Carlsson, vd för Itolv AB.

Bland annat hittades sand som innehöll kulor och ledningen från den tidigare spol- och tvätthallen hade omfattande läckage.

Vi fick en betydligt större sanering där. I dagsläget har vi sanerat bort cirka 8000 ton, berättar Richard Aztor, platschef vid Gilbert Gustafsson AB som utför markarbetet.

Saneringsarbetet som förväntades ta en vecka tog i själva verket tre månader.

Vi har hittat två stycken nedgrävda cisterner, och totalt är det väl fem stycken oljeavskiljare, berättar Richard Aztor.

Stefhan Carlsson berättar att köpeavtalet med Fortifikationsverket är skrivet så att marken skulle lämnas städad. En förhandling ska avgöra vem som ska bära kostnaden för den utökade saneringen. Klart är att det inte kommer att belasta dem som väljer att bygga i området.

Vi har sagt från Itolvs sida att det här inte ska påverka tomtpriserna, berättar Stefhan Carlsson.

Med saneringen så gott som avslutad kan området färdigställas med infrastruktur som vägar och belysning. Husfabrikanten kan sedan ta vid. Ett samarbetsavtal finns med Eksjöhus. Första taklagsfesten kommer att firas vid ett av de fyra fristående hus som ska uppföras. Av dessa tomter är två sålda, och de resterande två är tingade. Köparna förmodas kunna fira jul i sina nya hem nästa år.

Ett 40-tal står i en intressekö, berättar Stefan Kling, säljare vid Eksjöhus. En del av dem är intresserade av de tolv fristående grupphus som ska byggas i en andra etapp. Processen pågår ännu, så det är inte klart ännu vilken typ av hus det blir. Upplåtelseformen är inte heller bestämd. Inflyttning beräknas under 2018.

Det positiva är att det varit ett sånt stort intresse, säger Mikael Hedtjärn, projektledare vid Eksjöhus.

Området är stort nog för en andra, möjlig etapp. Något styrelsebeslut inom Itolv AB är inte fattat i dagsläget. Utgången av den första etappen avgör om det blir en fortsättning. Om den andra etappen realiseras blir det tidigast under 2020, enligt Stefhan Carlsson. I dag finns hyresgäster i området.