Från början bestod gården av två olika tomter som senare skulle byggas om till en enhet.

Det gjordes när handelsmannen Sam Aschan köpte fastigheterna runt 1830. Då byggdes fastigheterna om. En huvudentré och balkong fanns mot Lilla torget. På första våningen fanns det tio rum och på andra våningen fanns det sju rum. Det fanns en danssalong med konstnärlig utsmyckning i huset.

Fastigheten var centrum för stadens nöjesliv och kallades därför för Societetshuset. På den tiden förekom det bland annat teaterföreställningar.

1842 köpte restauratören G Pettersson fastigheten. När han ville sälja huset 1844 satte han in en annons i tidningen "Hwad Nytt". Där stod det bland annat att det fanns "läktare för musikanter samt en rymlig balcoon åt torget".

I november 1856 utbröt det en brand i centrala Eksjö. Den drabbade främst södra stadsdelen men det blev även konsekvenser i den norra delen. I stället för att Societetshusets skulle användas för nöjesliv köpte Bröderna Hernlund fastigheten. Deras handelshus hade brunnit ner och i väntan på nya lokaler på Söder höll de till i Societetshuset.

Bröderna Hernlund hyrde 1864 ut huset till Johan Rudin, handelsman och missionsvän. Rudin köpte senare fastigheten. Teatersalen gjordes om till en missionssal. Nöjeslivet som tidigare hölls i Societetshuset flyttades till det nyuppförda rådhuset som nu är Eksjö stadshotell.

1897 byggde Eksjö missionsförening ett eget missionshus och återigen byggdes Societetshuset om. Missionssalen byggdes om till hyresbostad. Huvudentrén och balkongen mot Lilla torget togs bort.

Delen av huset som är mot Norra storgatan var redan under Sam Aschans tid affärslokaler.

Under början av 1900-talet och fram till omkring 1950 var det målerifirma i lokalen. Runt 1975-1985 var det syateljé. Efter det flyttade Prylladan in i lokalerna. Sedan dess har det bland annat varit garnshop och tygbutik. För närvarande håller NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, till i lokalerna mot Norra storgatan.

Fastigheten Societetshuset består av nio lägenheter, en butikslokal, garage, förråd, tvättstuga och stall bland annat.

1991 byggnadsminnesförklarades Societetshuset.

Utgångspriset ligger på 10 000 000 kronor.

Faktauppgifter om huset har hämtat från böckerna "Eksjö 1800-tal" av Lars å Hagberg och "Norra storgatans affärer" av Laurentii Gille.