Det rör sig om två olika händelser.

Kort därefter kom tonårskillen tillbaka och började ta på kvinnan. Han ska bland ha fört sin hand in mot hennes rumpa varefter han fortsatte att ofreda henne sexuellt.

Kvinnan lyckades till slut få tag i sin manlige bekant som fick undan tonåringen från henne. Kvinnans vän, som alltså såg delar av agerandet, hävdade under rättegången att det enligt hans uppfattning inte handlat om något omedvetet handlande från tonåringens sida.

Tingsrätten konstaterar i sin dom i det aktuella fallet att det i situationer som denna normalt är enkelt för gärningsmannen att smita undan bland alla människor och att bara vittnets direkta ingripande ledde till att gärningsmannen kunde straffas.

Tonåringen nekade under rättegången till att han gjort sig skyldig till brott, men tingsrätten ansåg inte att det råder några tveksamheter om att det var den nu aktuelle tonåringen som ofredade kvinnan sexuellt under en konsert på Eksjö Stadsfest i augusti förra året. Tingsrätten konstaterar också att det är ”ett allvarligt fall av sexuellt ofredande” som tonåringen har gjort sig skyldig till. Hade den skyldige varit äldre än 18 år hade straffet legat på fängelsenivå, framhåller tingsrätten. Eftersom brottet ägt rum mitt i ett folkhav under en konsert anser tingsrätten att det är ”särskilt straffvärt”.

I tonåringens fall bestämde tingsrätten straffet till 70 dagsböter á 50 kronor, alltså 3 500 kronor. Den nu dömde mannen ska betala 8 000 kronor i skadestånd till den drabbade kvinnan.

Ytterligare en polisanmälan om sexuellt ofredande på förra årets stadsfest har lett till en fällande dom. Även i det fallet rör det sig om en tonåring som dömts mot sitt nekande. Kvinnan och den dömde tonåringen ska inte ha känt varandra. Trots det ska tonåringen vid tre tillfällen, med korta mellanrum, ha sökt upp kvinnan och ställt sig bakom henne. Han ska också och tagit tag i henne och smekt henne på olika ställen på kroppen.

Kvinnan ska ha fått revbensskador i samband med att mannen tog ett hårt tag om henne, varför tonåringen även straffas för misshandel. Att vittnena till den händelsen inte såg att mannen smekte kvinna är inte förvånande, konstaterar tingsrätten i sin dom. Detta eftersom brottet skedde i publiken under en av stadsfestens alla konserter.

I det fallet bestämdes påföljden till ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. Tonåringen ska även betala 1 500 kronor i skadestånd till kvinnan.

Totalt anmäldes cirka tio sexuella ofredanden på stadsfesten förra året.

Liknande händelser anmäls allt oftare även i samband med stadsfester och konserter runtom i Sverige. Relativt få av de anmälda brotten leder dock till fällande domar.