Accessing Utopia är en polyfonisk flerkanalig videoinstallation som arbetar kritiskt med frågor om samhälleligt tillträde, strukturell ojämlikhet och möjligheterna till förändring.

Intervjuer är gjorda med personer som arbetar mot sociala orättvisor och rasismens olika uttryck i det svenska samhället. Verket har skapats genom ett samarbete mellan Behzad Khosravi Noori, konstnär och forskare vid Konstfack, och René León Rosales, etnolog och forskningsledare vid Mångkulturellt centrum.

Under söndagseftermiddagen är det öppet i Konsthall Betel, som är en kyrka i centrala Mariannelund som har omvandlats till ett rum för konst. Kulturakademien i Mariannelund, Kaim, har sedan några år tillbaka arrangerat art talks, framträdanden och seminarier i konsthallen.

Utställningen sker i samarbete mellan Kulturakademien i Mariannelund och Nya Småland.