Annons
Vidare till smt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Unga tjejer känner sig otrygga i klassrummet : "Ytterst angeläget att vi gör något"

Aneby har strategiska mål för att förbättra skolresultaten för elever i årskurs 9 till 2022. Kommunens egen statistik visar att tjejer upplever mer stress och otrygghet i skolan än unga killar. – Vi behöver lyfta tjejerna, säger Beata Allen från sociala utskottet.

Folkhälsoenkäten genomförs vartannat år genom Folkhälsomyndigheten. Elever från årskurs 9 får svara på frågor som rör deras fysiska och psykiska hälsa.

Det statistiska urvalet i Aneby är ganska litet, av 82 elever i årskurs 9 har 63 elever svarat på enkäten. Det ger dock en bild av hur kommunens unga själva beskriver sitt mående.

– Det är en bra temperaturmätning för hur våra unga mår, säger Beata Allen, ordförande i sociala utskottet.

Statistiken visar att en stor majoritet uppger att de känner framtidstro, att de trivs med familjen, skolan och sin fritid.

– Det finns en positiv förändring på många av parametrarna, det är viktigt att komma ihåg. Det finns en framtidstro, men också en oro, säger Beata Allen.

Även om Aneby kommun har goda resurser för att förebygga problem, för att hjälpa och stötta när det behövs, ökar ohälsan bland unga i vissa avseenden.

– Trots att vi gör ett bra jobb är det inte alla som mår så bra som de borde. Det kan vi inte bara låta passera.

Otrygg i skolan

I undersökningen uppger killarna i högre grad att arbetsmiljön i skolan är god. De känner att lärarna behandlar dem rättvist och att de får stöd för att lyckas i skolarbetet.

Statistiken visar att unga tjejer upplever att de blir mindre sedda i skolan och får mindre uppmärksamhet från lärarna.

– Här behöver vi jobba med unga tjejer och deras självbild. Och vi behöver öka medvetenheten hos pedagoger, säger Beata Allen.

Av tjejerna är det en dryg tredjedel, 36 procent, som svarar att de inte känner sig trygga varje dag. För killarna är det endast 13 procent.

Unga tjejer har oftare problem med stress och sömnbesvär. Det är mycket vanligare att de uppger att de har blivit utsatta för mobbning, trakasserier och kränkningar. Hela 31 procent har upplevt att någon har tafsat på dem.

– Kan vi redan i denna tidiga ålder se att tjejer är mindre trygga, att de upplever att de blir mindre sedda, så är det ytterst angeläget att vi gör något. Vi behöver lyfta tjejerna.

Tidiga insatser

Ett problem för unga som har allvarligare problem är att den närmaste barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen finns i Nässjö. Det har lett till långa väntetider för många ungdomar på Höglandet.

– Det är ett jättebekymmer. Jag upplever ändå att vi har god kontakt med Nässjö, men det är ett bekymmer och något vi måste rätta till, säger Beata Allen.

I en liten kommun, som dessutom har ansträngd ekonomi, är det viktigt att sätta in resurser på ett tidigt stadium och arbeta med förebyggande insatser.

I Aneby finns ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst, elevhälsan och barn-och ungdomshälsan. Kommunen har satt flera strategiska mål för att öka tryggheten i skolan och förbättra skolresultaten till 2022.

– Väldigt mycket gör vi på hemmaplan. Tidiga insatser är A och O, säger Beata Allen.