– Det är ett företag kopplat till KTH som utarbetat metoden och vi håller just nu på med en upphandling, berättar Måns Lindell, Länsstyrelsens sakkunnige i vattenfrågor.

Länsstyrelserna i Jönköping, Östergötland och Kalmar ska genomföra var sitt projekt för att minska föroreningar i vattendragen och i vårt län har man valt Ralången som är hårt drabbad. Vad gäller Kalmar har man valt en havsvik i stället för sjöar för att inte enbart få med insjöar.

– I vårt fall är det sjön Ralången som är problemet, vi har ett internt läckage, de gamla åtgärderna som utförts funkar, exempelvis reningsverket i Aneby.

Lindell delar in problematiken i tre delar, jordbruksmark, skogsmark och internt läckage. De två förstnämnda är inte mycket att göra åt. Det är nämligen så att marken läcker naturligt eftersom det där finns naturliga näringsämnen och brukningens läckage kanske står för kanske bara fem procent.

– I Ralången finns ett tjockt kompakt sediment som ligger där det ligger, det är bara de övre fem centimetrarna som är problemet. Det är där fosforn finns och det är den vi ta bort och sedan ha in i livsmedelsproduktionen.

Till sin hjälp ska en slags maskin användas som skonsamt hyvlar av skiktet dras via vajrar och som datastyrd går över det berörda området. Det finns också en slang som går till containrar för uppsamlingen av fosforn.

– Aggregatet är fem meter brett och kan transporteras på ett bilsläp, drivs med 220 volt och är också utrustat med solceller.

– Men det bästa är att det här är att fosforn är mycket bra gödningsmedel som inte innehåller tungmetaller och kan spridas på åkrarna.

Eftersom fosfor liksom olja är ändlig, alltså har en bortre gräns, är ju det här ett gyllene tillfälle för återanvändning. Nu tar man en del av sjön där bottnen är lämplig att pröva metoden på.

– Vi tror att det här kan bli något som kommer att gå med vinst, det finns goda förutsättningar, det är smidigt, billigt och enkelt, sammanfattar Måns Lindell entusiastiskt.

För att genomföra projektet måste markägarna ge sitt tillstånd och från kommunalt håll har man inget att erinra.