Magnusson framhåller att Lennart Israelsson var generös med stora gåvor till förenings- och företagsliv.

Och inte minst till Nässjö kommun, som har kunnat förverkliga en hel del genom hans generösa donationer.

Anna-Carin, Magnusson känner både en stor tacksamhet till Aktiestinsen och en stor saknad.

Personligen tänker jag ofta på när man mötte honom, så mötte man också väldigt glada och varma ögon. Han var en varm och generös person, så det är klart att vi känner saknad och är tacksamma en dag som denna.

Magnusson understryker också att Israelsson nationellt sett har satt Nässjö på kartan.

Kommunledningen, eller närmare bestämt kommundirektören Karl G Bartoll, har fattat beslutet att det ska flaggas på halv stång framför Stadshuset på begravningsdagen.

För den kommuninvånare som undrar, så blir det på det viset, framhåller Magnusson.

Under torsdagen vajade Nordens flaggor framför Stadshuset med anledning av att den 23 mars är utsedd som "Nordens dag".