FRÅN OCH MED

Det har regeringen och Alliansen enats om.

DET VAR

Till att börja med fanns ingen skrivelse eller text att ta del av. Därför kan man bara gå på det som justitieminister Morgan Johansson (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) presenterade muntligen.

Johansson framhöll att Inspektionen för strategiska produkter, ansvarig myndighet för vapenexport, kommer att behöva stärka upp med statsvetarkompetens för att göra demokratibedömningar inför en affär.

En expertmyndighet på vapenexport ska alltså göra helhetsbedömningar av ett lands yttrandefrihet, mänskliga rättigheter samt hur en eventuell affär kan påverka landets hållbara utveckling.

Lövin menade att det nya kriteriet är en avsevärd förbättring av regelverket. Regeringen kommer få mer ansvar för det etiska dilemma som vapenexport onekligen utgör.

HITTILLS

Om regeringen ska ta ansvar för etiska överväganden, bör den kunna tala klarspråk om länders demokratiska status. För det är inte självklart vad välfungerande demokratiska institutioner innebär.

Många menar exempelvis att Brasiliens demokrati lämnar mycket att önska. Innebär det att försäljningen av JAS till Brasilien inte skulle kunna ha genomförts med det planerade regelverket?

DET ÄR

Striktare krav kan slå mot marknadsandelar för de globalt konkurrensutsatta företagen, som lär välja vinstmarginaler före svensk demokratiexport. Försäljning går att sköta från många andra länder än Sverige.

Ur säkerhetssynpunkt blir kraven till frågetecken. Vår försvarsförmåga och säkerhetspolitiska trovärdighet underbyggs av tillgången till och utvecklingen av teknik som förbättrar vår försvarsförmåga.

Hur tas detta emot i Washington, Moskva och Bryssel?

Vapenexport är en gråzon. Nu har den blivit ännu lite gråare.