Undersökningen har gjorts av organisationen Hållbar Biltvätt i samarbete med undersökningsföretaget Yougov. 4 000 personer har svarat på enkäten, varav 3241 är bilägare. Av dem svarade 38 procent av man är för ett förbud mot biltvätt på gatan.

Enligt ett pressmeddelande tvättar 29 procent av de tillfrågade bilägarna sina bilar på gatan, trots larm om negativa konsekvenser för miljön. Tungmetaller och bly som spolas av bilen riskerar att hamna i dricksvattnet, enligt Hållbar Biltvätt.

Därför rekommenderas att tvätta bilen på en tvätthall där farligt avfall tas om hand.

– Vi har kommit jämförelsevis långt när det gäller exempelvis källsortering och återvinning av hushållsavfall men när det gäller biltvätt på gatan finns fortfarande mycket kvar att göra, säger Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt i pressmeddelandet.

I nuläget är det upp till varje kommun att besluta om förbud mot att tvätta bilen på gatan.