Anledningen till att tillståndet begränsats i tid är att kvinnan omfattas av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som gäller under perioden 20 juli 2016 19 juli 2019.

Migrationsdomstolen anser vid en samlad bedömning av den 106-åriga Bibihal Uzbeks situation att det finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid denna bedömning har särskilt beaktats kvinnans extremt höga ålder i kombination med hennes mycket dåliga hälsotillstånd.

Även hennes synnerligen sårbara situation vid ett återvändande till hemlandet Afghanistan har tagits in. Vilket gör att det skulle framstå som stötande ur ett humanitärt perspektiv att nu hänvisa henne till att resa till hemlandet, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Bibihal Uzbek har blev en världsnyhet när media träffade henne i ett flyktingläger i Kroatien och kallades då för världens äldsta flykting. Hon blev buren av sin familj under flykten, eftersom hon har svårt att gå och dessutom hör och ser dåligt.

När hon och hennes familj kom till Sverige bodde de först på asylboendet på Lundsbrunns kurort, där tidningen fick träffa henne. Hon hoppades på att få ha en trygg tillvaro med sin familj efter den påfrestande flykten från Afghanistan till Sverige. Hon flyttades sedan till ett annat boende i Skaraborg när boende i Lundsbrunn lades ner.

Men i augusti kom beskedet - hon får inte stanna i Sverige utan ska utvisas tillbaka till Afghanistan. Hennes ålder och hälsotillstånd var inget som Migrationsverket ansåg vara tillräckligt ömmande skäl för att beviljas uppehållstillstånd.

Beslutet överklagades till migrationsdomstolen som gjorde en annan bedömning.

På grund av risken för att 106-åringens redan mycket dåliga hälsotillstånd kan komma att försämras drastiskt samt de mycket svåra umbäranden som en utvisning till hemlandet kan innebära finns det också enligt migrationsdomstolen sådana exceptionella omständigheter att en utvisning av kvinnan till Afghanistan kan anses utgöra omänsklig och förnedrande behandling av henne. Därmed skulle det strida mot artikel 3 i Europakonventionen.

Rätten var enig i sin dom.