Temperaturmätningar har gjorts vid Jönköpings Flygplats sedan 1965 och inte något år sedan dess har vi haft en varmare julimånad än i år. Under månaden uppmättes en medeltemperatur på 20 grader vid Jönköpings Flygplats mätstation, 4,3 grader över snittet på 15,7.

Den näst varmaste julimånaden sedan 1965 i Jönköping inträffade 1994, då var medeltemperaturen 19,1 grader.