L-riksdagsledamoten tillhör landets tyngsta försvars- och säkerhetspolitiker. Han har på nära håll följt den militära verksamheten under lång tid och välkomnar en kursändring vad det gäller rekryteringen av soldater till Ing 2 och övriga förband.

Det räcker med ett regeringsbeslut för att införa värnplikt igen. Och ett sådant kommer. Som jag ser det är det absolut nödvändigt för att trygga den framtida rekryteringen av militär personal, förklarar Allan Widman.

Försvarsminister Peter Hultqvist var inne på samma linje vid sitt Eksjöbesök förra veckan. Under takåsarna i en av de gamla kasernerna på Itolv - klassisk militär mark - sa han under ett öppet möte att dagens yrkessoldater gör ett utmärkt jobb, men att de helt enkelt inte räcker till för att nå upp till numerär som behövs i den nya, militära organisationen.

Hultqvist klargjorde att han var positiv till att värnplikten återinförs och vid en kontakt med hans departement får vi beskedet att ett beslut i frågan kommer under första kvartalet 2017.

Infrastrukturen för en nysatsning på värnpliktiga finns kvar så det är bara att köra igång när beslutet väl är taget, säger Allan Widman.

Lokaler tror jag inte blir något problem. Det finns lämpliga utrymmen för förläggning och utbildning på förbanden. Det som kan ställa till det på en del håll är bristen på officerare. Men jag är övertygad om att det går att lösa genom att använda sig av kunniga yrkessoldater som handledare vid vpl-utbildning.

Under tisdagen lägger Försvarsmakten fram sin budget för 2018. Allan Widman tycker det ska bli mycket intressant att ta del av förslaget.

Det finns flera frågetecken kring försvarets ekonomi. Exempelvis kan beslutade materielinköp visa sig bli dyrare än beräknat. Det är ett orosmoment. Min förhoppning är att försvarsmakten i slutändan får de budgetmedel som krävs för att stärka den militära verksamheten i enlighet med de riktlinjer som pekats ut av oss politiker.